شاید تا به حال برای شما پیش آمده باشد که نیاز داشته باشید در قالبی که در حال طراحی آن هستید تعداد دسته های خاصی را نمایش دهید ؛

بطور مثال تعداد بازی های یک سایت مخصوص گیم یا اپلیکیشن های اندروید و یا تعداد فیلم های یک سایت فیلم ، نشان دادن تعداد مطالب یک دسته در قالب وردپرس کافی است ابتدا کد فانکشن زیر را در فایل functions.php قرار دهید ؛

قبل از هر کار از فایل مذکور پشتیبان بگیرید !

 

function wt_get_category_count($input = '') {
 global $wpdb;
 if($input == '')
 {
 $category = get_the_category();
 return $category[0]->category_count;
 }
 elseif(is_numeric($input))
 {
 $SQL = "SELECT $wpdb->term_taxonomy.count FROM $wpdb->terms, $wpdb->term_taxonomy WHERE $wpdb->terms.term_id=$wpdb->term_taxonomy.term_id AND $wpdb->term_taxonomy.term_id=$input";
 return $wpdb->get_var($SQL);
 }
 else
 {
 $SQL = "SELECT $wpdb->term_taxonomy.count FROM $wpdb->terms, $wpdb->term_taxonomy WHERE $wpdb->terms.term_id=$wpdb->term_taxonomy.term_id AND $wpdb->terms.slug='$input'";
 return $wpdb->get_var($SQL);
 }
}

 

 
اکنون برای نشان دادن تعداد مطالب یک دسته در قالب تنها کافیست از کد زیر درهرکجای قالب که نیاز دارید استفاده کنید و در داخل پرانتز که عدد ۴ را در آن قرار داده ام به جای آن ID دسته بندی موردنظر خود را وارد کنید .

کار تمام است .


<?php echo wt_get_category_count(4); ?>

لینک منبع 

ارسال نظرات :